Mogen wij u verzoeken?

  • Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn in het theater. Naplaatsen zal niet altijd mogelijk zijn.
  • Mobiele telefoons uitgeschakeld te houden tijdens de voorstelling.
  • Niet te roken. Ook e-smokers zijn niet toegestaan.
  • Niet te filmen, fotograferen of geluidsopnamen te maken.
  • Uw jas (en eventueel grote tassen, helmen e.d.) graag inleveren bij de garderobe.