Mogen wij u verzoeken?

  • Wij verzoeken u ruim voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn. Laatkomers kunnen pas na de eventuele pauze worden toegelaten tot de theaterzaal.
  • Geen consumpties te nuttigen in de theaterzaal.
  • Mobiele telefoons uitgeschakeld te houden tijdens de voorstelling.
  • Niet te roken. Ook e-smokers zijn niet toegestaan.
  • Niet te filmen, fotograferen of geluidsopnamen te maken.
  • Uw jas (en eventueel grote tassen, helmen e.d.) af te geven bij de garderobe (kosten inbegrepen in toegangsprijs).