Mogen wij u verzoeken?

  • Wij verzoeken u binnen uw tijdslot aanwezig te zijn in het theater. Naplaatsen zal niet altijd mogelijk zijn.
  • Mobiele telefoons uitgeschakeld te houden tijdens de voorstelling.
  • Niet te roken. Ook e-smokers zijn niet toegestaan.
  • Niet te filmen, fotograferen of geluidsopnamen te maken.
  • Uw jas (en eventueel grote tassen, helmen e.d.) mag gedurende de Corona-periode de zaal mee in genomen worden. Bij voorkeur echter verzoeken wij u vriendelijk indien mogelijk uw jas thuis of in de auto achter te laten.
  • De richtlijnen na te leven: