Calamiteiten

In het geval van een calamiteit wordt u verzocht om de aanwijzingen op te volgen van onze (BHV-getrainde) medewerkers. Deze aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit welke nooduitgang gebruikt dient te worden. In het geval van een algehele ontruiming wordt dit via de centrale omroepinstallatie bekend gemaakt.

In geval van calamiteiten kunt u tijdens de voorstelling bellen met 0181-652287.