De Klucht van de Koe

Theatergroep de Kale

wo 24 nov 2021 20:30

Bestel

In 'de Klucht van de Koe' gaat het vooral om de goedgelovigheid van Boer Dirk. Wanneer een vreemdeling bij hem aanklopt, geeft hij hem zeer gastvrij onderdak. Dat had hij beter niet kunnen doen. Door een ingenieuze list zorgt deze oplichter er namelijk voor dat de boer zonder argwaan zijn eigen koe gaat verkopen en de opbrengst aan de dief geeft. Ook leren we twee andere figuren kennen met hun eigen tekortkoming. De inhalige waardin Giertje neemt het niet zo nauw met de eerlijkheid door haar gasten teveel te laten betalen, terwijl een vrijbuiter louter zijn eigen lustgevoelens najaagt. Beiden kunnen geen maat houden en blijken naïef. Het loopt voor hen dan ook niet goed af…

De Kale houdt zich al jaren bezig met de 17e-eeuwse toneelteksten. De spelers kunnen met recht meesters op dit terrein genoemd worden. Met hun beeldende spel en een fantasievolle vormgeving brengen ze de Gouden Eeuw een beetje dichterbij.

Bredero
Gerbrand Adriaensz Bredero werd op 16 maart 1585 in Amsterdam geboren en is daar op 23 augustus 1618 gestorven. Hij heeft nooit ergens anders gewoond en kan met recht een ras-Amsterdammer worden genoemd. Al zijn komische toneelwerken spelen zich in Amsterdam af. Door de heerlijke personages die hij met zijn taal weet te creëren, laat hij het Amsterdam van zijn tijd voor ons herleven.

Tijdens de Brederoherdenkingsavond op 23 augustus 2018 speelde Theatergroep De Kale een passage uit Bredero's Klucht van de Koe.