Eerste ervaringen met anderhalve meter theater bekend!

do 3 september 2020

Afgelopen maandag is er een enquête uitgezet onder de bezoekers aan onze allereerste voorstelling op de 1,5 meter om dit theaterbezoek nieuwe stijl te toetsen.

Hieronder de uitkomsten!

Ruim 91% van de respondenten die onze enquête hebben ingevuld, hebben geantwoord dat zij het over het algemeen goed mogelijk vonden om 1,5 meter afstand tot andere bezoekers te houden.

Ruim 85% voelde zich helemaal veilig in ons theater en ruim 13% antwoordde neutraal.

De instructies van onze medewerkers werden door ruim 91% duidelijk gevonden en met een score van 100% werd de vooraf verstrekte informatie aan de bezoekers als duidelijk bestempeld. De aangebrachte routing in het theater werd door ruim 93% als goed beoordeeld.

Fijn dat er zo goed is gereageerd op theaterbezoek op de 1,5m in ons theater! Uw opmerkingen en tips zullen wij de komende tijd gaan toetsen op haalbaarheid.

Wij danken de respondenten voor hun medewerking!

Lees hier meer over De Stoep op anderhalve meter inclusief routing filmpje