Bewaar je ticket

do 9 april 2020

Beste bezoeker,

Het virus raakt ons allemaal, ook de culturele sector en de sport. Veel voorstellingen, festivals, wedstrijden en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast; musea en monumenten sluiten hun deuren. De verschillende brancheverenigingen slaan de handen ineen en roepen hun bezoekers op om hun ticket te bewaren tot de deuren weer open gaan: Bewaar je ticket, geniet later. Kijk voor meer informatie op www.bewaarjeticket.nl.

Wat betekent dit voor u?

  1. Tickets voor evenementen die moeten worden verplaatst als gevolg van het Coronavirus blijven geldig voor het verplaatste evenement.

    Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het ticket dit binnen 2 weken na ontvangst mail/brief over de verplaatsing kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief orderkosten.*

  2. Bij tickets voor evenementen die als gevolg van het Coronavirus moeten worden afgelast, heeft de houder van dat ticket recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief orderkosten.*

  3. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen 2 weken na ontvangst mail/brief over de verplaatsing kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld, inclusief orderkosten.*

  4. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het verzoek om restitutie.

*) Door te kiezen voor een tegoedbon in plaats van restitutie helpt u de economische klap van de effecten in de culturele sector op te vangen. Hierdoor kan er weer volop gewerkt worden aan nieuwe evenementen in de toekomst. De waarde van de tegoedbon kan gedurende minimaal 13 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van De Stoep. Zo heeft u nog iets moois in het vooruitzicht! De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.

Steuntje in de rug

We krijgen veel vragen van het publiek of er ‘iets’ gedaan kan worden om de theatersector te steunen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u, wanneer onze deuren opengaan, weer op bezoek komt in ons theater. Wilt u Vriend worden van ons theater, of weet u nog iemand die Vriend wil worden? Deze bijdrage geeft ons net dat steuntje in de rug om ook deze periode overeind te blijven. Klik hier voor meer informatie.

Wij vragen u nog even geduld

Na 28 april ontvangt u van De Stoep persoonlijk bericht over de afhandeling van uw tickets. Wij vragen u dit bericht af te wachten.

 

Bijlage: regeling restitutie ticketgelden culturele- en sportevenementen