Mededeling mbt het Coronavirus

Update 23 maart 2020

Zojuist is bekend geworden dat alle voorstellingen tot 1 juni 2020 worden geannuleerd.

Bezoekers van voorstellingen in de verlengde periode (7 april tm 1 juni) ontvangen zo snel mogelijk bericht per mail over de annulering. In een later stadium zullen wij alle bezoekers informeren over de verdere afwikkeling. Door deze nieuwe verlenging verwachten wij dat dit nog enige tijd zal duren. 

Wij danken u nogmaals voor uw begrip!

Het theater en de theaterkassa zijn deze periode eveneens gesloten voor publiek. Voor dringende zaken of contact met één van onze medewerkers vragen wij u een mail te sturen naar kassa@theaterdestoep.nl.*

*) Zie hieronder veelgestelde vragen! 

Update 15 maart 2020

Vandaag is bekend geworden dat alle voorstellingen t/m 6 april 2020 worden geannuleerd.

Bezoekers van voorstellingen in deze extra periode, 1 t/m 6 april, ontvangen deze week bericht per mail over de annulering. Gezien deze uitzonderlijke situatie kunnen wij onze bezoekers pas in een later stadium informeren over de verdere afwikkeling. Vermoedelijk zal dit enige tijd gaan duren vanwege de omvang van de maatregelen.

Wij danken u voor uw begrip!

12 maart 2020 

Zoals inmiddels landelijk bekend is gemaakt, gaan evenementen met meer dan 100 bezoekers uit voorzorg vanwege het Coronavirus niet door.

Om die reden hebben wij besloten om alle voorstellingen t/m 31 maart 2020 te annuleren.

Er wordt getracht om voor deze voorstellingen een alternatieve datum te vinden. Zodra er een datum is gevonden om de voorstelling, waarvoor u kaartjes heeft geboekt in te halen, dan zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen.

Lukt het niet om een voorstelling te verplaatsen of komt de nieuwe datum u niet uit, dan krijgt u vanzelfsprekend bericht over de verdere afhandeling van de kaarten.

Het verplaatsen van voorstellingen vergt veel tijd, dus wij vragen u vriendelijk onze verdere berichten af te wachten.

  

 

 

·         Ik heb kaarten voor één of meerdere voorstellingen die zijn geannuleerd als gevolg van het Coronavirus maar ik heb nog geen bericht ontvangen van het theater?

Alle bezoekers van de voorstellingen van voorstellingen tussen 12 maart - 1 juni 2020 ontvangen een mail van het theater over de annulering van de voorstelling. Wij sturen de mail naar het mailadres van de koper van de kaart(en), aangezien dat het mailadres is dat in ons systeem bekend is. We gaan ervan uit dat deze dit doorgeeft aan zijn/haar medebezoekers.

Het kan zijn dat het bericht in de SPAM / ongewenste mail map terecht is gekomen. Wij verzoeken u dit eerst na te gaan.

Geen mail ontvangen en wel de koper van de kaarten? Stuur dan een mail naar kassa@theaterdestoep.nl.

·         Ik heb wel bericht ontvangen van het theater over de annulering maar nog niet over de verdere afhandeling?

Ons team is druk met het omboeken van voorstellingen naar het komend seizoen. Dat is een enorme puzzel aangezien het nieuwe theaterseizoen al volledig is vormgegeven. Daarnaast zijn alle theaters in Nederland op dit moment in afwachting van de landelijke lijn vanuit het Ministerie van OCW, in overleg met de brancheverenigingen theaters en producenten. Uiteraard conformeren wij ons als theater aan de landelijke lijn.  Zodra de uitgangspunten hier omtrent duidelijk zijn, zullen wij onze bezoekers inlichten omtrent de afhandeling van gekochte kaarten. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken ons (en de rest van cultureel Nederland) nog even de tijd te gunnen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij u pas na 1 juni verder informeren. Wij hopen op uw begrip.

·         Ik probeer telefonisch contact op te nemen met het theater maar krijg alleen een antwoordbandje?

Dit klopt. Al onze medewerkers werken vanuit huis. Wanneer u dringende vragen heeft, kunt u een mail sturen naar kassa@theaterdestoep.nl. Deze mailbox wordt op werkdagen dagelijks uitgelezen.